tel.607-600-615
OSTRÓW WARCKI

foto1

PORT JACHTOWY

foto1

BUDYNEK PORTU

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Gmina i Miasto Warta w związku realizacją projektu pn.: „JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA” zaprasza na spływ kajakowy „Szlakiem Rezerwatu Jeziorsko” w dniu 27.06.2015 r. (sobota). Warunkiem uczestnictwa w spływie jest akceptacja regulaminu oraz  złożenie do dnia 26.06.2015 r (piątek) do godz. 10.00 formularza zgłoszeniowego (w załączniku). Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „JEZIORSKO-zacumuj na dłużej- WODA, KULTURA, NATURA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.